ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ

5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

เกียรติบัตรนักเรียน
เกียรติบัตรครู
เกียรติบัตรวิทยากร

 

ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ท่านพิมพ์ชื่อเอาเองนะครับ

มีข้อผิดพลาดประการใด แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดครับ ที่ นายสิริศักดิ์ ไชยสุวรรณ 092-2916080