ครอบครัวสุขสันต์ ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ ภาค 14 จัดกิจกรรม ครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์สังคมไทย (20ส.ค.59) เข้าค่ายธรรมะ 59 โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2559 (23ส.ค.59)

วันแม่ 59 โรงเรียนจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ (11ส.ค.59)

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (11 ส.ค. 59)
เข้าพรรษาเข้าพรรษา คณะครูและนักเรียน นำเทียนพรรษาไปทอด เนื่องใน วันเข้าพรรษา ต้อนรับคณะเกาหลี คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.อุตรดิตถ์และจากประเทศเกาหลีใต้
ประชามติรณรงค์ประชามติ นักเรียน ชลศ.ร่วมเดินรณรงค์ประชามติ อบรมเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทศบาลตำบลหนองบัววง และเกษตรอ.ลำทะเมนชัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ทัศนศึกษา 58 คณะครูและนักเรียน ป.3-ม.3 เดินทางไปทัศนศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ฯ พอเพียงอบรมสถานศึกษาพอเพียง คณะครูในศูนย์ 6 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกั บสถานศึกษาพอเพียงฯ
วันแม่ 58 ร.ร.ชลศ.จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักถักดีแด่พระราชินีนาถ และรำลึกพระคุณแม่(10 ส.ค.58) วันสถาปนาลูกเสือ ร.ร.ชลศ.กองลูกเสือสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือ แห่งชาติ (1 ก.ค.58)
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเดินรณรงค์ ร.ร.ชลศ.นำนักเรียนเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(25 มิ.ย.58) สุนทรภู่วันสุนทรภู่ ร.ร.ชลศ.จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงครูกวีเอก ของไทยและของโลก(26 มิ.ย.58)
เลือกตั้งประธานนักเรียนเลือกตั้งประธาน ร.ร.ชลศ.จัดให้มีการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (4 มิ.ย.58) ค่าคุณธรรม ร.ร.ชลศ.จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมนักเรียน ประจำปี 2558(11-12 มิ.ย..58)
มาฆบูชา ร.ร.ชลศ.ร่วมงาน เปิดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุมังคลาราม (2 มี.ค.58)

ไหว้ครูไหว้ครู ร.ร.ชลศ.จัดกิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (4 มิ.ย.58)

Open House ร.ร.ชลศ.จัดงาน เปิดรั้วโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน( 21 ก.พ.58)

ฟ้าเหลืองคืนถิ่น ร.ร.ชลศ.จัดงาน "ลูกฟ้าเหลืองคืนถิ่น" ครั้งที่ 3 (21 ก.พ.58)

เข้าค่ายลูกเสือ ลูกเสือและ เนตรนารี ชั้น ป4-ม.3 เข้าค่าย ณ ค่ายกิตตินันท์ อ.หนองบุญมาก 5 - 6 ก.พ.58)

ทัศนศึกษา ครูและนักเรียน ป.4-ม.3 เดินทางไปทัศนศึกษาเขาพนมรุ้ง, ปราสาทเมืองต่ำ,เขากระโดง และสนามไอโมบาย(13 ก.พ.58)

อ่านข่าวย้อนหลัง