ผู้บริหาร
         

นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  
 
 
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

สวัสดีครับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ::::::::

กิจกรรมเด่น
 
 
   ข่าวเด่นวันนี้
 
   ข่าวการศึกษา ( ครูไทย )

 

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
-พรบ.อำนวยความสะดวก
ข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน
-แบบฟอร์มสรุปโครงการ
แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ
 
 
  
 
  
 
 
 
แหล่งเรียนรู้ใกล้เรา
 
หนองสะแบง
 
แม่น้ำมูล
 
ลำน้ำทะเมนชัย
 
ข้อมูล อ.ลำทะเมนชัย
 
 
บทเรียนออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ม.2 ต.ขุย .อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 โทร 044-964103 email ; chumchon_lam@hotmail.com