ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนในแต่ละกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

1 - 2 สิงหาคม 2560

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 6 ลำทะเมนชัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)

[โหลดแบบรายงานตัวเข้าแข่งขัน ไฟล์ PDF , ไฟล์ Word 2010]   

 [โหลดแบบลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม-สำหรับกรรมการ ไฟล์ PDF , ไฟล์ Word 2010]   

 [โหลดแบบรายงานผลการแข่งขัน-สำหรับกรรมการ ไฟล์ PDF , ไฟล์ Word 2010]

1

ภาษาไทย

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

2

คณิตศาสตร์

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

3

วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การแข่งขันวิทย์ฯ

 

วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

5

สุขศึกษา และพลศึกษา

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

7

ศิลปะ-ดนตรี

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

8

ศิลปะ-นาฏศิลป์

เกณฑ์การแข่งขัน ไม่มีแข่งขัน

9

ภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การแข่งขัน
ใหม่
 

10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

11

คอมพิวเตอร์

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

12

หุ่นยนต์

  เกณฑ์การแข่งขัน ไม่มีแข่งขัน  

13

การงานอาชีพ

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

14

ปฐมวัย

เกณฑ์การแข่งขัน วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

15

เรียนร่วม ภาษาไทย

เกณฑ์การแข่งขัน

วัน เวลา สถานที่แข่งขัน

ภาษาไทย

สังคม

การงานอาชีพ

ศิลปะ

 

16
เรียนร่วม สังคม
17
เรียนร่วม การงานอาชีพ
18
เรียนร่วม ศิลปะ
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน   เกณฑ์การแข่งขัน

ใหม่

 

หมายเหตุ : เนื่องจากผม copy ข้อมูลรายการกิจกรรมมาจากเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ดังนั้นหากคลิกที่ชื่อกิจกรรมจะลิงก์ไปยังเว็บศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ครับ....อย่างง! นะครับ

มีข้อผิดพลาดประการใด แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดครับ ที่ นายสิริศักดิ์ ไชยสุวรรณ 092-2916080