ผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

1 - 3 สิงหาคม 2560

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 6 ลำทะเมนชัย

1

ภาษาไทย

100%

2

คณิตศาสตร์

100%

3

วิทยาศาสตร์

100%

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

100%

5

สุขศึกษา และพลศึกษา

100%

6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

100%

7

ศิลปะ-ดนตรี

100%

8

ศิลปะ-นาฏศิลป์

100%

9

ภาษาต่างประเทศ

90%

10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

100%

11

คอมพิวเตอร์

100%

12

หุ่นยนต์

13

การงานอาชีพ

100%

14

ปฐมวัย

100%

15

เรียนร่วม ภาษาไทย

100%
16
เรียนร่วม สังคม
100%
17
เรียนร่วม การงานอาชีพ
100%
18
เรียนร่วม ศิลปะ
100%
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
100%

หมายเหตุ : เนื่องจากผม copy ข้อมูลรายการกิจกรรมมาจากเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ดังนั้นหากคลิกที่ชื่อกิจกรรมจะลิงก์ไปยังเว็บศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ครับ....อย่างง! นะครับ

มีข้อผิดพลาดประการใด แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดครับ ที่ นายสิริศักดิ์ ไชยสุวรรณ 092-2916080