งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์ 6 ลำทะเมนชัย
 
เกียรติบัตรวิทยากร ยกผลสัมฤทธิ์
ประกาศผลการแข่งขัน
   

แบบเปลี่ยนตัวนักเรียน [ไฟล์ PDF] [ไฟล์ word]

แจ้งครูที่จะส่งกิจกรรมภาษาต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรม ให้ท่านนำนักเรียนมาด้วยในวันแข่งขัน เนื่องจากเป็นการเปิดให้สามารถมาลงทะเบียนที่สนามได้เลย อาจทำให้มีโรงเรียนเข้าแข่งขันมากกว่าที่แจ้งในเว็บก่อนหน้านี้

มาแล้วไม่มีคู่แข่งก็ดีไป หากไม่มาแล้วมีคู่แข่งท่านจะเสียสิทธิ์ได้

------------------------------------------------------

ให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขันที่ท่านได้เป็นตัวแทนศูนย์ ว่าได้จัดส่งแบบรายงานตัวแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้ส่ง ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 4 ส.ค.60 นี้ หากเกินกำหนดทางวิชาการศูนย์จะตัดชื่อโรงเรียนท่านออกจากระบบรายงานผล

 
   
เกียรติบัตรอบรมสถานศึกษาสีขาว
ทดสอบเว็บ    
     
เข้าสู่เว็บโรงเรียน